• OcÚ Pusté Pole

    Dátum Názov Popis Typ Akcia
    19.01.2017 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť [58,50KB]
    03.01.2017 Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady n VZN stiahnuť [40,88KB]
    03.01.2017 Dodatok c. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odp VZN stiahnuť [40,51KB]
    17.06.2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Číslo dokumentu: 1/2016 VZN stiahnuť [224,00KB]