Spustenie novej web stránky obce Pusté Pole

Vážení návštevníci a občania, máme radosť že Vás môžme prostredníctvom novej web stránky obce informovať o aktuálnom dianí a spoločenskom živote u nás a v okolí. Vaše podnety sú pre nás motiváciou k neustálemu zlepšovaniu obsahu a formy, ktorý Vám ponúkame cez web stránku www.pustepole.sk.

Spustenie novej web stránky obce Pusté Pole

vložené: 17.07.2019