• OcÚ Pusté Pole

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  06.11.2019 E-mailová adresa pre voľby do NR SR 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [95,27KB]
  12.11.2019 Voľby NR SR 2020 Info pre voliča NR SR Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [23,75KB]
  19.11.2019 Zásady spracovania osobných údajov-GDPR Zásady spracovania osobných údajov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [625,50KB]
  26.02.2020 TKO 2020 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [0,00BB]
  19.11.2019 elektronická adresa elektronická adresa Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [12,66KB]
  24.09.2020 Výročná správa za rok 2019 Výročná správa za rok 2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy
  01.12.2020 vývoz triedeného odpadu 2021 vývoz triedeného odpadu 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [51,50KB]
  31.08.2021 Výročná správa za rok 2020 Výročná správa za rok 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [950,54KB]
  08.09.2021 Kompostovanie kompostovanie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [364,58KB]
  18.11.2021 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [72,31KB]
  18.11.2021 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [63,88KB]
  18.11.2021 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [92,04KB]
  18.11.2021 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [91,58KB]
  18.11.2021 Návrh o zmenu stavby pred jej dokončením Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [103,69KB]
  18.11.2021 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [101,12KB]
  18.11.2021 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [102,27KB]
  18.11.2021 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [89,14KB]
  18.11.2021 Žiadosť o povolenie terénnych úprav Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [88,73KB]
  18.11.2021 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [80,76KB]
  18.11.2021 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [76,83KB]
  18.11.2021 Žiadosť o stavebné povolenie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [101,28KB]
  18.11.2021 Žiadosť o stavebné povolenie spojené v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [104,32KB]
  01.04.2022 Smernica o prenájme KD Smernica č. 1/2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [383,77KB]
  10.05.2022 Štatistický výkaz za rok 2021 Odpady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [2,38MB]
  03.04.2022 Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnej služby. Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [524,66KB]
  10.05.2022 Záverečný účet obce 2021 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [765,89KB]
  21.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [115,92KB]
  22.06.2023 Záverečný účet obce 2022 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [247,32KB]
  01.06.2024 Návrh záverečného účtu Záverečný účet Iné dokumenty, zmluvy, predpisy
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia