Poloha

Šarišská obec Puste Pole leží v doline potoka Hradlová, na styku Levočských vrchov a pohoria Čergov. Nachádza sa v nadmorskej výške 560 m n. m., severozápadne od rovnomenného sedla. Kataster s rozlohou 324 ha bol vyčlenený z obce Krivany až začiatkom roku 1956, v ktorom sa osada Pusté Pole odčlenila od Krivian.

História

Počiatky obce siahajú až do 13. storočia, kedy sa v listine uhorského kráľa Štefana V. z roku 1270 objavuje názov "Bachamezey". Kráľ v listine potvrdil, že tento kráľovský poľovný revír ako aj Kamenicu daroval synom Detrika a jeho príbuzným. Pri vytyčovaní hraníc sa opäť spomína Bachamezey ako obec, odkiaľ ide cesta do Plavča. Dedina však koncom 15. storočia zanikla, jej kataster spustol a to sa odrazilo v maďarskom názve Puszta Mezö (Pusté Pole), ktorý sa objavuje koncom 16. storočia pri novo založenej obci Vislanka (Vizranka, Puszta Mezö). Od roku 1927 sa Vislanka objavovala už pod jediným názvom a preto keď sa roku 1956 osada stala samostatnou obcou, prevzala historický názov Pusté Pole.

Doprava

Obec sa nachádza na trase historickej cesty do Poľska. Prechádza ňou cesta I/68 z Prešova do Starej Ľubovne a poľského Starého Sadu. V trase cesty prechádza i železničná trať 188 vedúca z Košíc cez Prešov, Pusté Pole a Plaveč do Poľska.