Na tomto mieste budú uverejňované všetky dôležité informácie k voľbám do miestnej samosprávy a k voľbám do VÚC.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

  • Oznámenie o vytvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samospárvy obcí 2022.

Oznámenie - obvody + poslanci [PDF 145,35K]

Uznesenie č. 8/2022 [PDF 215,13K]

Uznesenie č. 10/2022 [PDF 295,30K]

  • Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.

Oznámenie - rozsah funkcie starostu [PDF 125,94K]

Uznesenie č. 9/2022 [PDF 275,22K]

  • Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022.

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby 2022 [PDF 131,02K]

  • Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Menovanie zapisovateľa [PDF 218,97K]

  • Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách Obecného úradu v Pustom Poli.

  • Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 

Utvorenie volebných okrskov [PDF 284,89K]