• OcÚ Pusté Pole

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
  27.06.2019 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Číslo dokumentu: 2018 IČO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [385,73KB]
  09.04.2019 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 Voľby do Európskeho parlamentu v ... Základné dokumenty stiahnuť [27,41KB]
  28.02.2019 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [173,79KB]
  19.02.2019 VOĽBY Informácia pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [16,82KB]
  31.01.2019 Voľby prezidenta SR Voľby prezidenta SR Základné dokumenty stiahnuť [22,42KB]
  03.01.2019 Beh Víťazstva -Kamienka Beh Víťazstva -Kamienka Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [630,72KB]
  12.11.2018 zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce zverejnenie výsledkov volieb do orgánov ... Základné dokumenty stiahnuť [11,83KB]
  18.10.2018 Správa o overení IÚZ Správa o overení IÚZ Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [1,18MB]
  18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov Základné dokumenty stiahnuť [31,63KB]
  24.08.2018 emailová adresa obce pre voľby 2018 Emailová adresa obce pre voľby ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [129,15KB]
  20.08.2018 Výročná správa obce Pusté Pole za rok 2017 IČO partnera: 00330141 Výročná správa ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [665,42KB]
  16.08.2018 Informácie k voľbám do orgánov samosprávy 2018 Informácie k voľbám do orgánov ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [228,85KB]
  19.07.2018 Informácie pre voliča komunálne voľby 2018 Informácie pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [20,23KB]
  03.07.2018 Záverečný účet Obce Pusté Pole a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 IČO partnera: 00330141ZávereČný úČet Obce ... Základné dokumenty stiahnuť [188,50KB]
  22.06.2018 Informácia o realizácii projektu "Kompostovanie v mikroregióne MinČol" Informácia o realizácii projektu - ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [199,44KB]
  22.05.2018 Triedený zber Triedený zber vybraných zložiek komunálneho ... Základné dokumenty stiahnuť [14,16KB]
  08.01.2018 Separovaný zber 2018 termíny vývozov separovaného zberu v ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [269,31KB]
  08.01.2018 Vývoz TKO 2018 termíny vývozov komunálneho odpadu v ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [139,96KB]
  07.12.2017 VýroČná správa za rok 2016 Číslo dokumentu: 2016 IČO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [677,96KB]
  15.11.2017 PHSR 2015-2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ... Základné dokumenty stiahnuť [238,75KB]
  10.10.2017 zoznam kandidátov VÚC zoznam kandidátov VÚC Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [830,48KB]
  10.10.2017 informácia pre volica VÚC informácia pre volica VÚC Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [95,29KB]
  21.08.2017 elektronická adresa obce - volby 2017 Základné dokumenty stiahnuť [43,38KB]
  04.07.2017 Záverečný úcet obce Pusté Pole a rozpoctové hospodárenie za rok 2016 Číslo dokumentu: 1 ICO partnera: ... Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [381,03KB]
  20.12.2016 Rozpis vývozov TKO 2017 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [290,06KB]
  20.12.2016 Výrocná správa za rok 2015 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [675,76KB]
  01.07.2016 Triedme odpady s NATUR-PACKom Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [1,10MB]
  01.07.2016 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu objemného odpad Základné dokumenty stiahnuť [48,26KB]
  06.11.2019 Výročná správa 2018 Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [940,06KB]
  23.02.2024 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 Odpad 2023 Základné dokumenty
 • Obecná rada

  Dátum Názov Popis Typ Akcia
 • Obecné zastupiteľstvo

 • Komisie

  Dátum Názov Popis Typ Akcia