Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára - TLAČIVO NA STIAHNUTIE

Každý, u ktorého v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú predaj, darovanie alebo kúpa nehnuteľností – predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva.

Dedičstvo  - predložiť osvedčenie o dedičstve

Dražba – predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene

Daňové priznanie je potrebné podať aj v prípade vydaného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o odstránení stavby.

Tlačivo si môžete stiahnuť pod článkom nižšie. (Vyberte si iba oddiel, ktorý potrebujete).

vložené: 20.01.2022

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,00MB ]