Zoznamy zaregistrovaných kadidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Pustom Poli

29. októbra 2022

 

Volebný obvod číslo  1

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Kandidáti:

1.      Ján Hudák, 35 r., SZČO, nezávislý kandidát

2.      Veronika Chovancová, 32 r. učiteľka, nezávislý kandidát

3.      Darina Ščerbáková, 51 r., vedúca predajne, nezávislá kandidátka

4.      Stanislav Šulík, 44 r., vodič, nezávislý kandidát

5.      Marcela Tibenská, Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislý kandidát

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Pusté Pole

29. októbra  2022

 

Kandidáti:

1.    Ondrej Andraščík,  38 r., záchranár, nezávislý kandidát

 

vložené: 14.09.2022